Header Ads

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Alımı (Ağustos 2012)


I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
- Sınavı Açan Birim : Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı : Vergi Müfettiş Yardımcısı, 400 adet.
- KPSS Puan Türleri ve Taban Puan : KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar.
- KPSS Puanının Geçerlilik Yılı :9-10 Temmuz 2011 ve 7 -8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavları
- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası :GirişSınavı önce klasik usulde yazılı, sonra da sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar
sözlü sınava giremezler.

II- SINAV TARİHİ VE YERİ:
- Giriş Sınavının yazılı bölümü 15 – 16 Eylül 2012 (Cumartesi ve Pazar günleri) tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da sabah ve öğleden sonra olmak
üzere dört oturum halinde yapılacaktır.
- Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı
(w w w .turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (w w w .maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (w w w .vdk.gov.tr) internet sayfalarında yazılı
sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.
- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (w w w .maliye.gov.tr) ve
(w w w .vdk.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.
- Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak.
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler,
Hukuk,İktisat,İşletme,İktisadiveİdariBilimlerFakültelerindenveyaEndüstriMühendisliğiileİşletmeMühendisliği
Bölümlerindenyadabunlaradenkliğiyetkilimakamlarcakabuledilenyurtiçiveyurtdışındakiöğretimkurumlarındanbirinibitirmişolmak.
- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak.
- Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş SınavıDuyurusunda belirtilenşartlara uygun olarak süresi içerisinde
yapmışolmak.
9 -10 Temmuz 2011ve 7 -8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi
birinden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 2000 aday arasında bulunmak. Eşit puan
almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
- Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.
- Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.


13.08.2012 - 31.08.2012

Detaylı bilgi için tıklayınız

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.