Header Ads

Bütçe 1 ayda 19.5 milyar TL açık verdi


Merkezi yönetim bütçesi Mart`ta 19.5 milyar TL açık verdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Merkezi yönetim bütçesinin Mart'ta 19,5 milyar TL açık, Ocak-Mart döneminde ise 14,9 milyar TL açık verdiğini bildirdi.

Ağbal, bütçe gerçekleşmelerini açıkladığı ve konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu yazılı açıklamasında şunları söyledi:

Ağbal'ın yazılı açıklaması şu şekilde:

"Bütçede mali alanı kullanarak ekonomiye destek verirken mali sürdürülebilirliğe önem vermeye devam ediyoruz. Mart ayında bütçe 19,5 milyar lira açık vermiştir. Ocak-Mart döneminde ise bütçemiz 14,9 milyar lira açık vermiştir. Ancak ertelenen sosyal güvenlik primlerinin geçici etkisi dikkate
alındığında ilk üç ay sonunda bütçe açığı 8,9 milyar lira seviyesindedir.

Ocak-Mart döneminde toplam bütçe harcamaları 159,7 milyar lira, faiz hariç giderler ise 140,8 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Ekonomiye destek veren geçici düzenlemeler ve vergi indirimleri nedeniyle bütçe açığı ilk üç ay içinde yukarı yönlü bir görünüm ortaya koymakla birlikte, uyguladığımız programların önümüzdeki aylarda tedrici bir biçimde ortadan kalkması sonucunda bütçe patikası normal görünümüne kavuşacaktır.

Diğer yandan, bütçemizde mali alanın verdiği imkanı gözeterek, ekonomide canlanmaya dönük aldığımız geçici tedbirlerin yanı sıra, özellikle yatırım, üretim, ihracat ve istihdama uzun dönemli katkı sağlayacak yapısal nitelikteki vergi düzenlemeleri ile vergi indirimleri kısa vadede bütçe dengesinde bir genişlemeye neden olsa da geçici indirimlerin tedrici bir şekilde ortadan kaldırılmasıyla birlikte bütçe dengesinde sağlanan olumlu performans seviyesine tekrar dönülecektir.

Bilindiği üzere istihdamı desteklemek amacıyla bu yılın Ocak, Şubat ve Mart aylarında ödenmesi gereken Sosyal Güvenlik Kurumu prim tahsilatı yılın son çeyreğine ertelenmiştir. Bu nedenle yılın ilk üç ayında bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan transferlerde 6 milyar lira geçici bir artış olmuştur. Ertelenen prim ödemeleri yılsonuna kadar tahsil edileceğinden 2017 yılı bütçesinde geçici bir etki meydana getirmiştir. Sosyal Güvenlik harcamalarını geçici olarak yukarı çeken bu uygulamanın bütçe dengesinde düzeltilmesi halinde aslında bütçe açığı ilk üç ay sonunda 8,9 milyar lira seviyesine düşmektedir.

Bütçe gelirlerine baktığımızda, Ocak-Mart döneminde gelirler yüzde 9,9 artarak 144,7 milyar TL oldu. İlk çeyrekteki bütçe gelir artışı yılın tamamı için öngörülen yüzde 7,9’luk artış oranının üzerindedir.

İlk çeyrekte vergi gelirleri ise yüzde 12 ile yıllık artış tahmininin üzerinde artmıştır. KDV iade sisteminde yapılan iyileştirmeler, ihracattaki artış ve geçici teşviklerin etkisiyle Mart ayında KDV iadeleri yüzde 47 ile yüksek oranda artmış ve brüt KDV tahsilatı yüzde 13 artarken net tahsilat yüzde 33 azalmıştır. Bu ve benzeri tek seferlik unsurların etkileri bütçe gelirlerinden arındırıldığında Mart ayında gelir artış oranı yüzde 16’ya çıkmaktadır.

Bütçe disiplini noktasında yakaladığımız başarıyı sürdürme kararlılığımız devam etmektedir. Bütçe politikasında mali alanı titizlikle dikkate alarak bir yandan büyümeye destek vereceğiz, diğer yandan maliye politikasında yapacağımız reformlar ve atacağımız adımlarla mali disiplini kararlılıkla sürdüreceğiz."

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.