Header Ads

'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU OYLAMASININ İPTALİ' İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ


Oylarımıza sahip çıkalım.   Dinci gericiliğin operasyon merkezi haline gelen YSK  en haklı itirazlarımızı reddediyor... Bu dilekçeden hayır oyu veren herkes YSK ya göndermeli. Oylarımıza sahip çıkalım.. Haydi görev başına..
YUKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA
ANKARA
(Mithatpaşa Caddesi No: 12 06420 Kızılay-Ankara/TÜRKİYE
Tel: +90 312 419 10 39(10 Hat) Fax: +90 312 419 53 08)
İTİRAZ EDEN: Mahmut ÖZYÜREK (40.045.495.034)
Adres: Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cd. Uslu Ün psj. Kat:2 No: 16-17 ISPARTA (Tel:05056600144)
KONU: 16 Nisan Anayasa değişikliği Referandumundaki kanuna ve genelgeye aykırı YSK kararı nedeniyle usulsüz seçim ve sayım işlemlerine karşı itirazlarımızın sunulması ile TAM KANUNSUZLUK hali nedeniyle SEÇİMLERİN İPTALİ, aksi halde itirazlarımız çerçevesinde oy sayım ve döküm işlemlerinin iptali ile oy sayımlarının yeniden yapılması istemidir.
AÇIKLAMALAR: 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumunda yapılan oylama tarafımdan tespit edildiği ve kamuoyu tarafından açıkça görüldüğü üzere Anayasa, 298 sayılı kanuna, YSK genelgelerine, AİHM kararlarına aykırı olarak gerçekleştirilmiştir.
Ülkenin ve ulusun geleceğini ve tüm yurttaşlarımızı etkileyecek yaşamsal bir konu olan Anayasa değişikliği oylamasında;
Ø  YSK tarafından hazırlanan oy pusulaları ve zarflar eksik olarak sandık kurullarına verilmiş,
Ø  Oy pusulalarında sandık kurulu mührü olmaksızın, zarflarda ise ilçe seçim kurulu mührü ve/veya sandık kurulu mührü olmaksızın oy pusulaları ve zarflar oylamada kullanılmış,
 Bu oy pusulaları ve zarflar sayım döküm yapılırken “geçerli” zarf ve oy pusulaları olarak sayılmış, ayrıca Kanun ve Genelgeye göre “TERCİH” mührü kullanılması gerekirken “EVET”mührü kullandırılarak, usul ve esasa aykırı olarak oylama sonlandırılmıştır.
YSK Genelgesinin 3/ç maddesi gereğince;
Ø  Her bir sandık kuruluna 420 adet oy pusulası ve zarf verilmesi gerekmekte,
Ø  3/d Maddesine göre de zarflarda ilçe seçim kurulu mührü taşıyan sarı renkli oy zarflarının oylamada kullanılacağı,
Ø  Yine genelgenin 23/b maddesine göre de seçmene oy kullanması için mühürlü zarf ve oy pusulalarının verileceği belirtilmektedir.
 Genelgenin 15. Maddesinde hem zarfa, hem de oy pusulalarına sandık kurulu mührünün basılacağı söylenmekte ise de;
 Oylama başlamadan önce sandık kurullarınca yapılan sayımlarda oy pusulaları ve zarfların her bir sandık için 100’lerce adedinin eksik olduğu,
 ZARFLARİN VE OY PUSULALARININ DA İLÇE SEÇİM KURULU MÜHRÜ OLMAKSIZIN GÖNDERİLDİĞİ FARK EDİLMİŞ,
 Oylama eksik oy pusulaları ve zarflar nedeniyle başlamaması gerekirken ve de zarflarda ilçe seçim kurulu mührü olmaksızın oylamaya katılamayacakken,
Zarflar oylamaya katılmış, ayrıca yine sandık kurulu mührü olmayan oylar geçerli sayılmakla, seçimin son saatlerinde verilen YSK kararı sonrası bu usulsüzlüklerin sandık tutanakları ile kayıt altına alınması fiilen olanaksız hale gelmiştir.
Genelgenin 36. Kanunun 98. Maddesi gereğince;
Ø  Sandık kurulunca verilen(sarı renkte olmayan) çift mühür taşımayan zarflar ile
Ø  Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan birleşik oy pusulalarının
GEÇERLİ SAYILMAYACAĞI BELİRTİLMİŞTİR.
Bu amir hükümlere karşın YSK tarafında kanun ve genelgeye aykırılığı açıkça ortada olan bir karar kurularak “Mühürsüz oy pusulaları ve zarfların “GEÇERLİ” olacağına ilişkin bir karar verilmiş ve bu zarflar, oy pusulaları sayım- döküm sırasında geçerli sayılarak tutanak altına alınmış/aldırtılmıştır.
Ayrıca Genelgenin 23. Maddesine göre oylamada “EVET” ve “HAYIR” seçenekleri olması nedeniyle “TERCİH” mührü kullanılması gerekmekteyken “EVET” mührü ile oylama yapılmış/yaptırılmıştır. Böylece seçmen iradesi “EVET” lehine etkilenmiş, oylama bu şekilde hukuka, yasa ve genelgelere açık aykırılıkla sonlandırılmıştır.
Bir(1) mühürsüz zarf nedeniyle seçimleri birden çok kez yenileyen YSK’nın Türk halkı için yaşamsal önem ve değer taşıyan bu referandumda Milli iradeyi yok sayan, vicdanları karartan,“seçimlerin şeffaf ve adil olmadığı” şüphe ve kaygısını haklı kılacak nitelikteki kararına,
Sonrasındaki sandık kurulları uygulama ve kararlarına, seçim sonuçlarına itiraz eder, yurttaşın her bir oyuna sahip çıkacağımı itiraz en bildiririz.
SONUÇ VE İSTEMYukarıda belirtilen nedenlerle Kanuna ve genelgeye açıkça aykırı bir şekilde yürütülen Referandum oylamasının “TAM KANUNSUZLUK HALİNİ” oluşturduğu ve“HUKUKA AÇIK AYKIRILIĞIN” oluştuğu düşünüldüğünde, kamuoyunun güvenini zedeleyen, Anayasa yasa ve genelgelere aykırı “ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU OYLAMASININ İPTALİNİ” aksi durumda yukarıda belirtilen itirazlarım kapsamında yapıla tüm “ OY SAYIM VE DÖKÜM”  işlemlerinin İPTALİ ile sayım işlemlerinin tekrar yapılmasını arz ve talep ederim. 18.04.2017
Mahmut ÖZYÜREK

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.