Header Ads

Zorunlu din dersine ‘havuzlu savunma’: ‘FETÖ’ ve IŞİD var, bilgilendirme gerek


Adalet Bakanlığı, zorunlu din dersinden çocuğunun muaf tutulmasını isteyen bir velinin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruya karşı ‘havuz savunması’ yaptı.

Bakanlık AYM’deki dosyaya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İsviçre’deki ‘yüzme dersinden muafiyet’ kararını örnek göstererek savunma verdi. Buna göre, din dersi müfredatının ‘çoğulcu ve tarafsız’ olduğunu savunan bakanlık, müfredatta farklı kültürlere ve dini değerlere önemli bir yer verildiğini kaydetti.

‘FETÖ’ ve IŞİD var, objektif bilgilendirme gerek

Zorunlu din dersini, “Bu doğrultuda mezhepler üstü ve dinler açılımlı bir modelle farklılıkları tanımayı, anlamayı ve onlarla empati kurmayı öğretme hedeflenmiştir” diye savunan bakanlık, Türkiye’de dinin de önemli bir yere sahip olduğunu, bu dersin verilmesinin ‘inanç özgürlüğünün bir gereği’ olduğunu öne sürdü.

Savunmada, Türkiye’de dini istismar eden ‘FETÖ’ ve IŞİD gibi örgütlerin var olması nedeniyle ‘objektif’ bilgilendirmenin önemli olduğu belirtildi.

İsviçre örneği

Bakanlık, AİHM’in daha önce Türkiye’deki zorunlu din dersine yönelik kararları olmasına rağmen, İsviçre’den bir örnek gösterip bir öğrencinin zorunlu yüzme dersinden muaf tutulmak istediği başvurunun reddedildiğini hatırlattı.

AİHM’nin yüzme dersine katılımı, farklı kültürlerden ve dinlerden gelen öğrencilerin entegrasyonunu amaçladığı yönündeki kararını zorunlu din dersine uyarlayan bakanlık şöyle devam etti: “Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada dinin sosyal yaşamdaki etkisi ve hatta yanlış din bilgisinin kolayca istismar edilebileceği gerçeğinin de göz önünde tutulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.”

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.