Header Ads

Polise ‘yargı kararı olmaksızın’ arama yetkisi veren madde iptal


Anayasa Mahkemesi, İç Güvenlik Paketi’nin, polise yargı kararı olmaksızın ev ve üst arama yetkisi veren maddesini oy birliğiyle iptal etti.

CHP’nin başvurusunu değerlendiren mahkeme söz konusu maddeyi Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ederken, diğer maddelerin iptal istemini ise kabul etmedi.

İptal edilen maddede, ‘Kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hâllerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir’ hükmü yer alıyordu.

Kararın, Resmi Gazete’de yayımlandıktan altı ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Yine İç Güvenlik Paketi’nde yer alan, eylem ve gösteri yürüyüşlerinde kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen bez gibi unsurlarla örterek katılan kişilere iki yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören maddenin iptal istemi ise oy çokluğuyla reddedildi.

AYM Başkanı Arslan: Maskeye hapis cezası ağır bir yaptırım

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın da aralarında olduğu dört üye, maddenin iptali yönünde oy kullandı.

Karşı oy gerekçesinde, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahlı katılma’ fiilinin iki yıl altı aydan başlayan hapis cezası yaptırımına konu olduğunu belirten Arslan, ‘yüzü örterek’ toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmanın aynı kapsamda değerlendirilemeyeceğini savundu.

AYM başkanının gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Barışçıl bir toplantı ve gösteri yürüyüşüne, belli kaygılarla kimliğini gizlemek amacıyla yüzünü örterek katılan bir kişiye verilecek iki yıl altı aydan başlayan hapis cezası ağır bir yaptırımdır. Öngörülen hapis cezasının ertelenememesi, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilememesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedilememesi fiil ile yaptırım arasındaki orantısızlığı daha da ağırlaştırmaktadır.”

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.