Header Ads

Laikliğin Olmadığı Ülkelerde Demokrasi Olmaz!

İzmir Barosu ve Ulusal Eğitim Derneği İzmir Şubesi’nin birlikte hazırladığı ‘’Atatürkçülük,
Çağdaşlık, Modernizm ve Anti Emperyalizm’’ konulu panel, İzmir Barosu Nevzat Erdemir
Konferans Salonu’nda yapıldı.

Sunuculuğunu Ayşegül Cenger’in yaptığı söyleşi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları
için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın söylenmesiyle başladı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu’nun mazeret
bildirerek katılmadığı etkinliği, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan yönetti.

Açış konuşmasını Ulusal Eğitim Derneği İzmir Şubesi Başkanı Osman Gazi Oktay’ın yaptığı
panelin konuşmacıları, CHP Eski Grup Başkanvekili Kıvılcım Kemal Anadol ve İLESAM
Eski Başkanı Dr. Mehmet Sarıtaş idi.

Osman Gazi Oktay, Ocak ayının sevindirici ve üzücü olaylarını belirterek başladığı
konuşmasında, 2 konu üzerinde durdu. ‘’Mustafa Kemal’in Askerleriyiz.’’ söylemindeki
asker kelimesinin birisine askerlik yapma anlamı taşımayacağını, kastın Atatürk’ün
Devrimcilik, Devletçilik, Halkçılık, Milliyetçilik Laiklik ve Cumhuriyetçilik ilkelerinin
savunuculuğu olduğunu belirtti. ‘’Atatürk’ün askeri Bağımsızlıkçıdır. Anti Emperyalisttir.
Yurdunu savunmak için, göğsünü tereddüt etmeden kurşunlara siper edebilendir.’’ dedi.
Kuşadası Kuvva-yı Milliye hareketi başkanlığını yürüten Mahmut Esat Bozkurt’un,
düzenlenmesinde büyük katkıları olduğu İzmir İktisat Kongresi’nin öneminin yeterince
kavranmadığını belirtti. Kentimizdeki kurum, kuruluş ve aydınlara 17 Şubat-4 Mart arası
şehrimizde eylem, etkinlik ve çalıştaylar düzenlemesi çağrısında bulundu.

Önemini; Atatürk’ün 1923 yılında, daha Cumhuriyet kurulmadan önce düzenlenen toplantının
açış konuşmasındaki ‘’Efendiler, heyet-i aliyenizin bugün akdetmiş olduğu iktisat kongresi
çok mühimdir. Çok tarihidir. Nasıl ki Erzurum Kongresi felaket noktasına gelmiş olan bu
milleti kurtarmak konusunda Misak-ı Milli’nin ve Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun ilk temel
taşlarını tedarik konusunda amil olmuş …’’ diye başlayan konuşmasından kesitle belirtti.
Ayşegül Gencer, Aydın Özcan, Kemal Anadol ve Mehmet Sarıtaş’in özgeçmişlerini okuyarak,
toplantı salonundaki yerlerine davet etti.

Aydın Özcan, İzmir Barosu’nun Atatürk ve Cumhuriyet Devrimleri Komisyonu kurarak,
basında Atatürk ve ulusal kahramanlarımıza hakaret içeren yayınları izleyip, yapanlar
hakkında dava açtıklarını, Kendisinin Batı Trakya Türk’ü olduğunu, ilkokulu Yunanistan’da
tamamladığını, ilkokuldaki öğretmeninin köy enstitüsü mezunu olduğunu, onun okuttuğu tüm
öğrencilerin okuyup toplumda önemli yerlere geldiklerini, öğretmenlerinin, Türklük ve
haksızlıklara karşı mücadele bilinci aşıladığını, Yunanistan’da iken kendilerine Türk
olmadıkları, müslüman olduklarına yönelik telkinlerde bulunulduğu için, Atatürk’ün önemini
iyi bildiklerini söyleyip, ilk sözü Kemal Anadol’a verdi

Anadol, ülkemizin bugünkü konuma, Atatürkçülüğü kendilerini bir yere taşıma veya
bulunduğu konumu korumak isteyen sahte Atatürkçüler nedeniyle geldiğini, emperyalist
ülkelerin, Ermeni soykırımı yapıldığına ilişkin yalanlarla, halklara özgürlük, demokrasi ve
insan hakları getirecekleri söylemleriyle ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalıştığını,
emperyalizmin uşaklığını yapan Şeyh Sait ve Seyit Rıza’ya sahip çıkanların Atatürkçü
olamayacağını, Atatürk’ün sadece halkımıza değil, tüm ezilen uluslara liderlik ettiğini
açıkladı.

Daha sonra konuşan Dr. Mehmet Sarıtaş, Atatürk’ün ‘’Söylev’’ kitabının Küba’nın kurtuluşu
için mücadele ederken katledilen Che Guavera’nın sırt çantasında bulunduğunu, Atatürk’ün
Küba ve pek çok ülkede mask, büst ve heykellerinin bulunduğunu, Fidel Castro’nun, Türk
devrimcilerine Atatürk’ü örnek almalarını önerdiğini söyledi. Müslüman ülkeler içinde
Türkiye’nin apayrı bir yeri olduğunu, bu farkın laik olmasından kaynaklı olduğunu, Laikliğin
olmadığı ülkelerde demokrasinim mümkün olmayacağını söyledi.

Konuşmacılara sorulan soruların yanıtlanması ardından, Aydın Özcan kendilerine plaket
sundu.

Haber : Osman Gazi OKTAY
Fotoğraf : Semih KURU

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.