Header Ads

PTT İngiliz ajanları ve hainler adına “hatıra pulu” bastırıyorsa!

Sayı:2018/010                                                               23 Şubat 2018
                                                                                      
BASIN AÇIKLAMASI
PTT İngiliz ajanları ve hainler adına “hatıra pulu” bastırıyorsa!
Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı  (PTT) Genel Müdürlüğü İstanbul’da 1-3 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen 11. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu ardından Bediüzzaman Said Nursi Hatıra Pulu bastırmış.
5 bin adet basılan pulun üzerinde Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu afişi yer alıyor. Afiş'te Bediüzzaman Said Nursi'nin fotoğrafının yanında "Kur'an ve Sünnet Rehberliğinde Bir İman Hizmeti Müsbet Hareket" ifadesi yer alıyor.
Gazete haberlerine göre “Bediüzzaman Said Nursi Hatıra Pulu” İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nın başvurusu üzerine PTT Yönetim Kurulu’nun 05.10.2005 tarih 382 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren “Kişisel Pul Yönergesi” hükümleri gereğince basılmıştır.
Peki, “İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nın özelliği nedir? Bu vakıf Nur cemaatinin bir önemli bir kolu olan “Nesil” gurubunundur. Yeni Asyacılar'dan kopup 'Yeni Nesil' gazetesiyle devam eden gruba kısaca 'Nesil' deniyor.
Kanaat önderi Mehmet (FırıncıGüleç. 'İstanbul İlim ve Kültür Vakfı' ve 'Nesil Yayınevi'nin yanı sıra Nur cemaatinin en önemli radyo kanalı 'Moral FM' de grubun bünyesinde. Nesil grubunun en önemli etkinliği Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumları. Bu sempozyumlar nedeniyle diğer Nurcu gruplar da Nesil'e destek veriyor. Bu nedenle diğer gruplarla derin bir ayrılığı yok.
AKP iktidarının, 2012’de Nur cemaatinin en güçlü gurubu olan Gülen çetesini devletin içine yerleştirmesi,  1 liralık madeni paralardan Atatürk’ün resmini kaldırıp, FETÖ terör örgütünün düzenlediği  “Türkçe Olimpiyatları logosunu” koymasının yıkıcı ve acı sonuçları henüz belleklerde yerini korumaktadır.
AKP iktidarının Fetullah Gülen’le aynı kaynaktan, yani BediüzzamanSaid-i Nursi’den beslenen “Nesil” cemaati için  Bediüzzaman Said Nursi Hatıra Pulu” bastırması, Laik Türkiye cumhuriyetini dinci gerici bir rejime dönüştürme, Cumhuriyeti Cemaatlere teslim etme çabalarının yalnızca bir parçasıdır.
Öte yandan, PTT Yönetim Kurulu’nun 05.10.2005 tarih 382 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren “Kişisel Pul Yönergesinin” 6/d Maddesi bentlerine göre Pul objesinin; 
“1)Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına,
2)Devletin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne” uygun olması zorunluluğu vardır.
Hâlbuki ki adına pul bastırılan Said-i Nursi'ye göre; “dinsiz” Türkiye Cumhuriyeti “darül harp”tir. Dolayısıyla bu “darül harp”i “darül İslam'a”dönüştürmek gerekir!
Adına pul bastırılan Said-i Nursi'ye göre; Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk;  İslamiyet’e ve Hakikat-ı Kur’an iyeye karşı mürtedane mücadele eden bir dessas zındıktır ki(Mustafa Kemal’i kast ederek) bize hücum etmek için istibdadı mutlaka Cumhuriyet namı vermekle irtadadı mutlaka-i rejim altına almakla sefahat-ı mutlaka medeniyet takmakla cebri keyf-i kurfiye, kanun namı vermekle bir istibdadı askeriye ve delalet kurmuştur. (Said-i Nursi, Sönmez, Sayfa: 21-22, 48)
Adına pul bastırılan Said-i Nursi; Milli Mücadele yıllarında Kürt Teali Cemiyeti, Teali İslam Cemiyeti, Kürt Neşriyat Cemiyeti ve Kürdistan Azmi Kavi adlı derneklerin kurucuları arasında yer aldı. Bu cemiyetler İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin, İngiliz ajanı Rahip Frew ve Sait Molla'nın paravan örgütleridir.
Bu durumda PTT Genel Müdürlüğü; Kendi yönetim kurulunun çıkardığı yönetmeliğe, TC anayasasına,  Türk ceza kanununa aykırı bir iş ve eylem suçunu işlemiştir. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan”“inancı kötüye kullanmaktan” hüküm giymiş bir kişi adına “hatıra pulu basmak” adının başında “Cumhuriyet” bulunan ‘Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı(PTT)’nın hakkı ve haddi değildir. Çünkü bu kurum PTT Genel Müdürünün kişisel mülkü değil, Türk ulusunun kanından, canından yarattığı bir değerdir.
15 yıllık AKP iktidarları döneminde Kemalist Cumhuriyet ve Türk devrimlerine karşı hesaplaşmaya girmiş, ne kadar “hain”  varsa itibar kazandırılmış/kazandırılmaktadır.
Unutulmamalı; bu devran bir gün sona erecek, hainlerden ve onların koruyup kollayıcılarından hesap mutlaka sorulacaktır.
  
YÖNETİM KURULU ADINA:                                                                         Mahmut ÖZYÜREK
ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ
ISPARTA ŞUBE BAŞKANI

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.