Header Ads

Tarihini bilmeyen milletler, yok olmaya mahkumdurYüce TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLETİ sizlere ‘’ Önemli ve Milli Tarihimiz ‘’ için cennet vatanımız için ATATÜRKÇÜLÜK için YÜCE TÜRK MİLLETİ için söyleyeceklerimiz var ama ilk önce sözü ruhu şad mekanı cennet ulu önderimiz GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ e bırakalım.

ATATÜRK’ÜN TARİH İLE İLGİLİ SÖZLERİ (ÖZDEYİŞLERİ)

Nutuk – Sayfa.1
“Tarihini bilmeyen milletler, yok olmaya mahkumdur.“

“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir hâl alır.” (1931)

“Büyük devletler kuran ecdâdımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdâdını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

“Her şeyden evvel kendinizin dikkatle ve itina ile seçeceğiniz vesikalara dayanınız. Bu vesikalar üzerinde yapacağınız tetkikâtla her şeyden ve herkesten evvel kendi insiyatifinizi ve milli süzgecinizi kullanınız.”

“Tarih hayal mahsulü olamaz.”

“Tarih yazarken gerçek olayları bulmaya çalışmalıyız. Eğer bunları bulamazsak mechuliyeti ve bu noktadan cehlimizi itiraf etmeden etmekten çekinmeyelim.”

“Biz daima hakikat arayan ve buldukça, bulduğumuza kani oldukça ifadeye cür’et gösteren adamlarız.”

“Ben fani bir insanım, bir gün öleceğim, büyüklüğüne ve üstün kabiliyetlerine inandığım Türk Milleti’nin gerçek tarihinin yazılmasını sağlığımda görmek istiyorum. Onun için bu toplantılarda kendimden geçiyor, her şeyi unutuyor, sizi yoruyorum. Beni affedin.” (1933)

“Evvelâ millete tarihini, asîl bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu öğretmeliyiz.” (1930)

‘’Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler
Başka milletlere yem olurlar’’
‘’MUHTAÇ OLDUĞUN KUDRET DAMARLARINDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR’’
‘’TÜRK ÇOCUĞU ECDADINI TANIDIKÇA DAHA BÜYÜK İŞLER YAPMAK İÇİN KENDİNDE KUVVET BULACAKTIR’’
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Evet şimdi başlayalım YÜCE TÜRK MİLLETİ ulu önderimiz ATATÜRK’ ün de söylediği gibi şanlı tarihimizi şanlı atalarımızı bilmek öğrenmek anlamak zorundayız.

Peki neden; kısaca ‘’ Tarihten silinmemek için tarihini bilmelisin’’

Beni ‘’YÜCE TÜRK MİLLETİ’’ için bu ‘’VATAN’’ için ‘’TÜRKİYE CUMHURİYETİ’’ için can kulağıyla iyi dinlemelisiniz vatanımızı 19 mayıs 1919’ da başlayarak ‘’ATATÜRK’’ ve tüm ‘’YÜCE ŞEHİT ve GAZİLERİMİZ, CESUR YÜREKLİ VATANSEVER MİLLETİMİZ’’ yok olmaktan kurtarmıştı ama emanete sahip çıkamadık ki !..Bize bu ‘’VATAN ve YÜCE TÜRK MİLLETİ’’ emanet edilmişti !.Yine yok olmak üzereyiz var oluşumuz bu anlattıklarımı uygulamamıza iyi anlamamıza bağlıdır unutmayın ve gözünüzü dört açın !..

Vatanımız daha önce de olduğu gibi ‘’ALLAH İLE ALDATANLAR’’ ile ‘’EMPERYALİST HAİN KÖPEKLERİN’’ ve de bunların ‘’SOYSUZ UŞAKLARININ’’ istilasına uğramıştır. Tek bir kurtuluş yolumuz var oda ‘’ATATÜRKÇÜLÜK’’ ve yine kurtulana kadar değil acı yok oluşa giden tarihimizin tekrar tekerrür etmesini istemiyorsak, destansı tarihimizi beynimize kazıyacağız, kıyamete kadar ‘’ATATÜRKÇÜLÜK’’ diyeceğiz başka da bir çaremizin olmadığını iyi bileceğiz.

ATATÜRKÇÜLÜK, YÜCE TÜRK MİLLETİ’ dir. Uğruna on binlerce şehit ve gazi olunandır, insandır, insanlıktır, insana verilen değerdir, medeniyettir, aydınlıktır, huzurdur, mutluluktur, çağdaşlıktır, saygınlıktır, sevgidir, özlemdir, tutkudur, aşktır, özgürlüktür, dürüstlüktür ve dürüstlükten kabaran göğüstür, şan ve şereftir, namustur, aradığınız her şeydir, her şey unutma !...

ATATÜRKÇÜLÜK bir ulusu her açıdan evrensel insani şartların en güzeline ulaştırmaktır. Olması gereken kadar eşit dağıtılan maddiyat, gerçek maneviyat, KUR’AN-I KERİM’ e göre İSLAMİYET’ i yaşamak, gerçek siyaset, gerçek sosyal yaşam, gerçek insani ve sosyal haklar, gerçek adalet ve özgürlük, gerçek olan her güzellik, iyi doğru güzel olan her şey aklına ne geliyorsa en zirvelerdedir.

Ama ATATÜRKÇÜ olmak öyle kolay değil !...Hiçbirimiz layıkıyla yapamıyoruz ne yazık ki çoğumuz sadece yakınlarına gelebiliyor kapısını bile çalamıyoruz !...Kapıyı çalmalı içeriye girmeliyiz hem de içeriye balıklama atlamalıyız !...

Doğru bilgi güç kuvvettir hayat kurtarır, ulus kurtarır, vatan kurtarır, aramızda öyle birine ulaşır ki işte o zaman dünya değişir.

Millî İrade ve Milli Birlik, Millî Egemenlik ve Tam Bağımsızlık!... Bu temel kavramları bileceğiz, ya bilmek zorundayız yada tarihten siliniriz. Bilmezsek zaten ne TÜRK ne de ATATÜRKÇÜ olamayız.

Ne diyordu başkomutan ATATÜRK ;

"Gelecek nesillerin Türkiye’de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, Cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis; Türkiye’nin münevver ve Cumhuriyetçi çocukları, böyle Cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakiki zihniyetlerini tahlil ve tespitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir. "
Mevcut iktidarın gözümüzü, kulağımızı, ağzımızı kapatıp hatırlanmasını dahi istemediği ‘’ TÜRKİYE YÜCE TÜRK MİLLETİ ÖNEMLİ VE MİLLİ TARİH DİZİNİMİZ ’’ i anlam ve önemini tarih kitaplarında yer alan mevcut dizeler dışında kaçımız her dem okuyor ve biliyoruz?

Yok olmamak için gözünü aç canım milletim YÜCE TÜRK MİLLETİ ANADOLU’ da 1071’ den bu güne böyle bir zulüm görmedi bu iktidar bizi seri ve çok hızlı bir şekilde bitiriyor.

19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkan Gazi'nin, bir millete bağımsızlık ve hürriyetin anahtarını armağan ettiği, 'KURTULUŞ' yolunu açtığı o büyük günden itibaren, Cumhuriyetin ilanına kadar olan süreçte ecdadımız neler yaşamış?

Destanlar yazdığımız tarihimizi anlatın çocuklarınıza!... Anlatın ki bilsin ecdadının ne şanlı ne şerefli tarihi varmış !...

Anlatın ki bilsin ve uyansın derin uykudan, titresin de kendine gelsin. Çünkü özümüze dönüp gövdemizi siper etmekten başka bir çaremiz kalmadı artık !...

Anlatınız bunları yok edilmek üzere olduğumuzu, cani soykırımcı talancı emperyalist leş yiyici akbabalar ve satılık uşaklarının canımıza, kadınımıza, beşikteki hatta kadınımızın karnında ki bebeğe, çocuğumuza, namusumuza, malımıza, dinimize, ırkımıza, vatanımıza, TÜRK olan her şeye gözünü diktiklerini ve tarihten silmek istediklerini anlatınız.

Sona dayanmıştık işte o zaman yüzyılın lideri ATATÜRK yetişti, aziz ve asil şehit ve gazilerimiz ve vatansever milletimiz ile dediler ki "Mevzu Bahis Vatansa, Gerisi Teferruattır'’ bırakın her şeyi vatan elden gidiyor dediler ‘’ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM ‘’ dediler canlarını bizim için feda ettiler tekrar Türk ulusunun yeniden Anadolu’ da sahne almasını Kurtuluş savaşı ile sağladılar.

Evet anlatınız, Türk Kurtuluş Savaşı sonrasında, bu savaşın önderi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsız, çağdaş ve laik bir ulus devleti kurarak tüm dünyaya emperyalizm ile nasıl savaşılır, hem Türk hem müslüman hem de laik bir ulus nasıl olunur öğrettiğini anlatınız.

Türk Kurtuluş Savaşının, yalnızca bir Kurtuluş savaşı olmadığını; Türk Kurtuluş Savaşının bir milletin üzerine kara basan gibi çöken tüm karanlık ve emperyalist güçleri silkeleyip savurduğunu, tüm dünyanın şaşkınlık, hayranlık ve taktir ile izlediği asil TÜRK Milleti’nin yeniden şahlanıp ayağa kalktığını, yok olmak üzere olan bir ulusun yedi düvele meydan okuyarak tüm dünyaya karşı tam bağımsızlığını haykırmasını o destansı Kurtuluş savaşımızı anlatınız mesela...

Okul müfredatlarında milli benlikten uzak, sadece savaş tarihlerinin ezberletildiği sekiz maddelik sebep- sonuç ilişkisi ile değil.

Bir zamanlar bizim olan topraklara nasıl bir hüzün ile veda edişimizi anlatın. Muhacirliği anlatın onlara. Bu zorlu yolda anavatana dönen çileli halkın, açlıktan ve sefaletten insanlığı utandıracak ıstırabını anlatın.

Sarıkamış’ı anlatın, bizim için vatan ve millet için korkusuz pehlivanlarımızın bir insan boyunda olan ağaçların gövdelerindeki kabuklarını hayatta kalabilmek adına nasıl yediğini, soylu Türk askerimizin -35, -50 gibi soğukta, tüm vücudunu kaplayan bitlerle boğuşarak, arkada donup kalmış arkadaşının vahşi hayvanlarca yendiğini çıplak gözle görerek nasıl çıldırıp ve de donarak bir kurşun dahi atamadan şehit olan, o cesur, o yiğit, o anne kuzularını, o 90.000 askerimizi anlatın.
Anlatın ki dünyaca saygı duyulan TÜRK soyunu ve altın yürekli vatansever askerimizi öğrensin ! hey ! arkadaşım, kardeşim, ağabeyim, atam !...

Edirne caminin duvarlarını ve hatta halılarını dile getirecek olan Bulgar postallarının çamura belediği kederi anlatın. Okunamayan ezanları, kılınamayan sabah namazlarını anlatın.

Esir olan bir halkın dinini de gereği gibi yaşayamayacağını anlatın!..

Çanakkale savaşını anlatın. İki tabur halinde şehit olan 57. alayın vatansever evlatlarını anlatın. Çıkartmada esir düşen iki Anzak subayının Türkler için söylenen: "Esir düştüğünüz vakit bu yamyamların elinde nasıl kalacaksınız bilinmez" nidalarına rağmen, yıllar sonra hatıralarında anlatacakları asil YÜCE TÜRK’ ün bu insanlara hoşgörü ile yaklaştığı insanlık dersini anlatın.

Elinde matarası, ayağında çarığı, kahraman Türk ecdadının tarihin altın sayfalarına nasıl " Çanakkale geçilmez" yazdırdığını anlatın.

Hayatının baharında, bir hilâl uğruna yaşamlarını hiçe sayan, kınalı saçlarını, tatlı canlarını, vatan uğruna siper eden ve geri dönemedikleri için o yıl hiç mezun veremeyen 15-16 yaşlarında ki Mektep-i Sultani öğrencilerini anlatın.

Süveyş kanalını anlatın, Conk bayırını anlatın. İzmir’i Yunan’ın elinden alan Türk’ün, bağımsızlık savaşını ve bu uğurda nice anaların, nice isimsiz kahramanların sayfalar dolusu yaşanmışlığını anlatın.

Kahraman Maraş’ı anlatın çocuklarınıza, Fransız askerlerine boyun eğmeyen Gazi Antep’i anlatın.

Anadolu halkının direnişini anlatın. Kuvva-i Milliye ateşini anlatın onlara... Ülkenin her karış toprağının nasıl kazanıldığını, sınırları kan ve gözyaşı ile çizilen aziz vatanın hikayesini anlatın. Tüm bu ızdırabın bağrından geçmiş büyük bir ulusun vatanın müdafaası için kurtuluş harbindeki destan yazdıran hederini anlatın.
Bu aziz kanla sulanmış topraklarda bol bol şerefli, bol bol vatansever, bol bol ‘’Ya istiklal ya ölüm’’ diyen devlet memurları, siyaset adamları, sanatçıları, askerleri, halkı, köylüsü, kentlisi, kadını, çocuğu, yaşlısı, genci, olduğunu ve bu hayatını vatan ve millete adamış yüksek şahsiyetli TÜRK insanlarının sayesinde bu günlere geldiğimizi, öyle basit olmadığını bu uğurda ne canlar ne cananlar yok olduğunu anlatın.

Kaçımız ve de kaçımızın çocuğu ‘’ TÜRKİYE YÜCE TÜRK MİLLETİ ÖNEMLİ VE MİLLİ TARİH DİZİNİMİZİN ‘’ Türk milleti için bu kadar önemli olması gerektiğini biliyor ve okuyup anlamaya öğrenmeye çalışıyoruz?

Ancak bu şerefli tarihi bilenler ‘’ TÜRKİYE YÜCE TÜRK MİLLETİ ÖNEMLİ VE MİLLİ TARİH DİZİNİMİZİN ‘’ anlam ve öneminin farkındalığına varabilirler.

Bilmelisiniz ki: Unutturulmak istenen bu tarihin ileri nesillere devir teslimi boynumuzun borcudur.
Acı sona yaklaştırıldığımız bu günlerde son nefesiniz bile olsa şanlı TÜRK tarihimizin ATATÜRKÇÜLÜK’ ün önemini öğrenin, anlatın, öğretin çocuklarınıza...Unutmayın, unutturmayın!..
Son olarak diyeceğimiz o ki !………
Vatanımız daha önce de olduğu gibi ‘’ALLAH İLE ALDATANLAR’’ ile ‘’EMPERYALİST HAİN KÖPEKLERİN’’ ve de bunların ‘’SOYSUZ UŞAKLARININ’’ istilasına uğramıştır. Bunlardan yine aynı tek bir kurtuluş yolumuz var oda gerçek tutuşan yüreklerde ki vatansever aşkıyla ‘’ATATÜRKÇÜLÜĞÜ’’ uyandırmaktır.
Bunların kandırma yöntemleri Allah ile aldatmak ve senin soylu şanlı TÜRK tarihinle ve vatansever nice nice yükseklerdeki o yüce TÜRK şahsiyetlerinle ilgili kafa karıştırmaktır. Bu oyuna gelme ey Yüce TÜRK milleti Bizi en çok aldattıkları durumlar dikkat etmemiz gereken hususlar bunlardır. Sana doğru bildiğini eğri, eğri bildiğini doğru göstermeye ve aklını karıştırmaya çalışırlar. O yüzden sen tarihinle ilgili bilgileri doğru kaynaklardan ve ‘’NUTUK’’ dan İslam dinini Allah ile kul arasına kimseyi sokmadan direk olarak Yüce yaratıcı Allah’ın kitabı ‘’KUR-AN’I KERİM’ i ana dilinde TÜRKÇE okuyarak öğrenip kimsenin aklını karıştırmasına izin vermeyeceksin ve şunu da hiçbir zaman unutmayacaksın. ’’Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur’’


BİZ YÜCE TÜRK MİLLETİYİZ DESTANSI TARİHİMİZİ BİLMELİYİZ ANCAK O ZAMAN TARİHTEN SİLİNMEYİZ

Her şey vatan için diyerek, Atatürkçülük aşkıyla yazdığımız, TÜRK vatansever düşünce ve fikirlerini içeren bir yazıdır. Saygılarımızla !...
Nilgün BAŞTUĞ & Hasan DURGUT

Nilgün BAŞTUĞ - https://www.facebook.com/nilgun.bastug.3
Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur.

Hasan DURGUT
Ben yaşayacağım tüm ömür boyunca asil ve yüce
Şehit ve gazilerimizin önünde saygıyla her zaman eğilecek, onların değer ve kıymetini bilecek, emanet bıraktıkları bu cennet vatan ve asil soylu millet için itina ile sorumluluklarımı yerine getirerek ;
Hangi şart ve koşullarda olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve bütünlüğüyle ilgili olarak hiç bir ödün vermeden Atatürkçülük izinden ayrılmayacağım.

Sayın Nilgün BAŞTUĞ’a sonsuz teşekkürlerimle !....Hasan DURGUT

''NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE''
''YA İSTİKLAL YA ÖLÜM''


HASAN DURGUT - YÜCE TÜRK MİLLETİ (TCHD)
hido.hasan@hotmail.com

5 yorum:

  1. Artık mevlitlerden ve dualardan yüce Atatürk'ün adının geçmesine bile izin verilmeyen tahammül edilmeyen tehlikeli bir dönemdeyiz ne kadar unutturmak için ellerinden gelen gayreti gösterseler de tarih demek Atatürk demek ,kurtuluş Atatürk demek, bağımsızlık, Atatürk demektir. Onun adı şanlı tarihimize öyle bir nakşedildi ki onu silmeye kimsenin gücü yetmez. Senin gibi damarlarında kan yerine vatan sevdası Atatürk sevdası akan birinin kaleminden böylesine güzel yazı okumak çok keyif verdi yaptığın aslında bir vatan hizmetidir benim gözümde ve en doğru güvenilir bir şekilde okuyucuya aktardığın için tebrik ediyorum eline ve güzel yüreğine sağlık başarılarının devamını diliyorum sevgili Hasan Durgut.

    YanıtlaSil

Blogger tarafından desteklenmektedir.