Header Ads

'Bu referandum meşru değildir, İPTAL EDİLMELİDİR' | Mahmut ÖzyürekSayı:2017/008
Konu: “Bu referandum meşru değildir, İPTAL EDİLMELİDİR”                                                                       17 Nisan 2017   
Kod: 32.011.159
BASIN AÇIKLAMASI
Bu referandum yapılış şekli, niteliği, yöntemleri ve sonuçları ile birlikte hukuk dışıdır, hükümsüzdür, geçersizdir, meşru değildir, İPTAL EDİLMELİDİR.
MİLLİ İRADE örgütlü, organize bir güç tarafından her türlü hile, hukuk dışı yöntem, CEBİR VE ŞİDDET kullanılarak bir operasyonla GASP edilmiştir.
Milli irade devlet gücünü ele geçiren bir kişinin amaçları arzu ve emelleri, eğilimleri doğrultusunda baskı ve hile ile etkisiz kılınmış, felç edilmiştir.
17 Nisan tarihi ile birlikte millet devletten dışlanmıştır.
Böylece mevcut Anayasal düzen tümüyle ortadan kaldırılmış, yerine tek kişinin diktatörlüğüne/egemenliğine dayanan faşizm fiilen uygulamaya başlanmış, “Bedhahlar düzeni” kurulmuştur.
Bedhahlar düzeni”nde Millî İrade bertaraf edilmiş, millet devletten dışlanmıştır. Geçerli olan yalnızca yabancılar, dış güçler ile -çoğu zaman bir süper güç ile- iç bedhahların, işbirlikçilerin iradeleridir. Milletin gücü, Millî Egemenlik, dolayısıyla da ülke kaynakları tamamen bu gayrı millî güçlerin iradeleri ve planları yönünde kullanılmaktadır.” (Mutafa Kemal Atatürk)
Kaldı ki; sonuçlar hilesiz, güvenlikli varsayılsa bile;  Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi, Tayyip Erdoğan ve ekibinin iktidarını tahkim etmesine, güvenceye almasına yetmeyecektir. Her cephede, her alanda ve anlamda çürümüş, bataklığa gömülmüş bu yapı sürdürülebilir değildir.
Bizler “hayır” seçeneğini “var olma - yok olma” olarak değil, tam bağımsız laik demokratik Türkiye mücadelesinde, bir eşiğin aşılması olarak gördük.
Referandum sonuçları; emperyalizme karşı çıkan, gericiliği bir kimlik ve hak olarak değil insan ve emek düşmanlığı olarak gören, yerli – yağmacı işbirlikçiliğe karşı duranlar açısından büyük deneyim ve kazanımdır. Toplumsal muhalefetin yeniden derlenip toparlanması için önemli bir ortam ve fırsat yaratmıştır.
Bu referandum, Türk halkının en az %50 sinin dinci faşizme, gericiliğe, yağmaya, yolsuzluğa, yoksulluğa karşı çıktığını göstermiştir.
Bu nedenle 16 Nisan Referandumu tam bağımsız laik demokratik Türkiye mücadelesinin “ÖNSÖZÜ” dür.
Anımsayalım; Birinci dünya savaşı kaybedilmiş ama Çanakkale utkusu, Kurtuluş savaşımızın “ÖNSÖZÜ” olmuştur.
Bu nedenle umutsuzluğa, yılgınlığa yer yok. Her koşulda, her alanda ve her anlamda
•    Tam bağımsızlık için,
•    Kayıtsız koşulsuz ulusal egemenlik için,
•    Laik – demokratik Türkiye için,
•    Barış, eşitlik ve adalet için
•    Mücadele bayrağını yükseltmenin zamanıdır!


   
 YÖNETİM KURULU ADINA:                                                              Mahmut ÖZYÜREK
ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ
ISPARTA ŞUBE BAŞKANI

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.