Header Ads

İslam’da “dini nikâh” diye bir şey yoktur


İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp; Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısına eklenen 6-madde ile “İl ve İlçe müftülüklerine de evlendirme memurluğu” yetkisi verilmektedir.
Tasarıyı savunanlar “bu yönde toplumdan talep var, zorunlu evlilik için yasa gerekli” derken, daha çok bilgi yoksunu olanlar ise  “Avrupalılar kilisede nikâh yaptırıyorlar; Türkiye'de ise Müslümanlar niye imamlara, müftülere nikâh kıydıramıyor?” diyerek tasarıyı canhıraş savunmaya çalışıyorlar.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kasım 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken kıydığı bir nikâhta,” Resmi nikâh kıydıran vatandaşların işi bitmiyor, bir de dini nikâh kıydırmak için uğraşıyorlar. Bu eksiklik müftünün nikâh kıyması ile giderilebilir” demişti. Şimdi bu yıkım projesini uygulama olanağını eline geçirmiştir.
Tasarının mimarları ve savunmanlarına hatırlatalım;
1.  İslam’da “dini nikâh” diye bir şey yoktur. İslam’da nikâh, iki şahitle yapılan özel ve sivil bir sözleşmedir.
2.     Tarihte Batı'da nikâh kayıtlarını kilise tutmuşken, çok özendikleri Osmanlı'da ise bu işi mahkemeler yapmıştır, camiler veya müftülükler değil!
3.  “Avrupalılar kilisede nikâh yaptırıyorlar, İslam’da neden olmasın” diyenlere anımsatalım. İslam dininde “ruhban” sınıfı yoktur! Hıristiyanlıkta ise "ruhban" sınıfı vardır! “dinimizde imamların kıyması gereken özel bir nikâhyoktur
4.  İslam dininde evlenme, `medeni' (sivil) bir tasarruftur; nikâhın geçerli olması için dini bir makam, mesela imam veya müftü tarafından tasdik ve tescil edilmesi şart değildir. Nitekim fıkıhta nikâh `ibadet' bahsinde değil, `muamelat' bahsinde yer alır! (Bkz. Mukayeseli İslam Hukuku, I, sf. 292 - 293)
5.  Kaldı ki, Hristiyan toplumların hemen hepsinde kilisede nikâh kıyılmaz. Büyük bir kısmında Resmi nikâhı olmayan hiçbir çifti kilise evlendirmez. Kilise nikâhı isteyenler  “Resmi Nikâh cüzdanını” kilise yetkililerine ibraz etmek zorundadır
Anayasaya, Medeni Kanuna, kadın-erkek eşitliğine açıkça aykırı olan bu düzenlemenin yaratacağı sakıncalar,
1.  Cumhuriyetle birlikte kadına tanına en büyük haklardan biri de medeni nikâhtır. Eğer, müftü ve imamlar da nikâh kıyarsa,  bu hak iyiden iyiye erozyona uğrayacaktır,
2.  Anayasamızın Laiklik ve Eşitlik İlkeleri ihlal edilecektir,
3.  Hukuk Birliği ortadan kaldırılacak,
4.  Medeni Kanun kabulüyle elde edilen kadın kazanımlarının kaybedilmesine yol açılacak, kadın ve çocuklara yönelik şiddet, taciz ve istismarlar artacaktır,
5.  Toplum aile düzeyinde de(Nikâhını Müftülüklerde kıydırmış olanlar- Belediyede kıydırmış olanlar)ayrışacak ve kadının ve çocukların hak ihlalleri artacaktır,
6.  Anayasamızın 174/4- maddesiyle koruma altına alınan devrim Kanunları içinde olan “evlilik akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağı”nın hükmünün ihlaline ve Laiklik ilkesinin dolaylı olarak çiğnenmesine yol açılacaktır,
7.  Çocuk gelinlere karşı mücadele edilmesi gereken ortamda böylesi bir uygulama çocuk yaştaki evlenmelerin önünü açacak, cesaret verecek, sonucunda olumsuz tablo giderek büyüyecektir,
8.  Çok – karılılık (eşlilik) meşruiyet kazanacaktır.
Somut hiçbir gerekçe yokken, cumhuriyeti ve devrim yasalarını etkisiz, eylemsiz ve itibarsız kılmaya yönelik bu yasa önerisini şiddetle reddediyoruz. Öneri sahiplerini kınıyoruz. Yukarıda saydığımız sakıncaları nedeniyle bu yasa önerisi ivedilikle TBMM gündeminden geri çekilmelidir?


YÖNETİM KURULU ADINA:                                                                 Mahmut ÖZYÜREK

ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ
ISPARTA ŞUBE BAŞKANI

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.